Misiunea noastră

Capital Vision are ca principală misiune câştigarea şi consolidarea poziţiei de cea mai competitivă companie de proiectare şi execuţie în domeniul ingineriei civile din România.

Cele 7 Imperative Capital Vision

1. Identifică! 2. Defineşte! 3. Măsoară! 4. Analizează! 5. Soluţionează! 6. Controlează! 7. Îmbunătăţeşte!

Valorile noastre

În vederea atingerii obiectivului asumat prin misiunea noastră, specialiştii Capital Vision funcţionează având la bază următoarele valori: 1. Promovarea şi dezvoltarea personală a fiecărui specialist din cadrul companiei; 2. Încurajarea creativităţii în procesul îndeplinirii obiectivelor; 3. Atenţie şi responsabilitate manifestate în raport cu toţi partenerii noştri; 4. Optimizarea continuă a procesului de proiectare; 5. Realizarea execuţiei de lucrări în construcţii în condiţii de calitate ireproşabilă şi în cele mai scurte termene; 6. Eficientizarea continuă a procedurilor de management al contractelor; 7. Centrarea activităţii pe rezultat şi măsurarea continuă a profitabilităţii activităţii companiei.

Asigurarea calității

Atât proiectele cât și lucrările executate de Capital Vision sunt în concordanță cu cele mai severe standarde de calitate specifice Uniunii Europene.

Pentru furnizarea serviciilor de calitate, compatibile cu standardele europene, specialiștii nostri sunt preocupați în permanență de optimizarea procesului de proiectare și execuție lucrări, folosind metode moderne de management și audit intern.

În cadrul firmei noastre funcţionează un sistem integrat de management, procedurile de sistem implementate fiind în concordanţă cu rigorile impuse de standardele ISO 9001 – Sistemul de management al calităţii, ISO 14001 – Sistemul de management al mediului, ISO 18001 – Sistemul de management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale respectiv ISO 27001 – Sistemul de management al Securităţii Informaţiei.

Capital Vision are implementate soft-uri specifice din domeniul construcțiilor civile atât de proiectare, devize, management de proiect, cât și de administrare generală a afacerii, cum ar fi:
Advanced Road Design – infrastructură rutieră, AxisVM și CSI Etabs – proiectare structuri civile și industriale, BricsCAD – proiectare generală, WinDOC Deviz, Construct Estimator și Construct Project Manager – devize și management de proiect, SewPlan și WetPlan – proiectare construcții edilitare, Ciel – administrare a afacerii.

Capital Vision doreşte să câştige încrederea clienţilor ei atât printr-o politică permanentă de implementare a calităţii şi profesionalismului la nivelul serviciilor oferite cât și prin promovarea unei atitudini de excelență la nivelul specialiștilor din cadrul firmei.